Technikum informatyczne utworzone po szkole podstawowej - rozpoczęcie nauki w roku 2019