Technikum informatyczne po gimnazjum - rozpoczęcie nauki w roku 2019