Technikum fryzjerskie 2019 - rozpoczęcie nauki w roku 2019